Съвременното робство – работим, за да си платим сметките. Ето механизмите, правещи ни „роби“:

Съвременното робство - работим, за да си платим сметките. Ето механизмите, правещи ни
ИЗображение от Racool_studio on Freepik

1. Съвременният роб е принуден да работи постоянно до смъртта си, защото… средствата, спечелени от него за 1 месец, са достатъчни за плащане на жилището за 1 месец, храна за 1 месец и транспортните разходи за 1 месец.

Тъй като съвременният роб винаги има достатъчно пари в най-добрия случай само за 1 месец, той е принуден да работи цял живот до смъртта си. Пенсията е фикция, защото е напълно недостатъчна за нормален живот.

2. Вторият механизъм на скрита принуда на робите да работят е създаването на изкуствено търсене на ненужни стоки, които се налагат на роба с помощта на телевизионна реклама, PR, мода, престиж и др.

Съвременният роб е въвлечен в безкрайна надпревара за „нови продукти“ и следователно е принуден непрекъснато да работи.

3. Третият скрит механизъм на икономическа принуда на съвременните роби е кредитната система, с помощта на която  все повече биват въвличани в кредитно робство чрез механизма на лихвите по заемите.

Всеки ден съвременният роб дължи все повече и повече, защото… за да изплати един заем, робът взема нов заем, като по този начин създава пирамида от безкрайни дългове.

Дългът, който постоянно тегне над съвременния роб, го стимулира добре да работи дори срещу мизерно заплащане, прави го по-сговорчив и отстъпчив и не му позволява да протестира под откровения гнет на робовладелеца.

4. Друг механизъм на скрита принуда на робите е механизмът на инфлация и периодично възникващи кризи, при които робите винаги губят повече от робовладелците.

Повишаването на цените при липса на увеличение на заплатата на роба осигурява скритото, незабележимо ограбване. По време на криза този грабеж става откровен – робите просто биват изхвърляни на улицата, оставяйки ги без никакви средства за съществуване. Така съвременният роб става все по-беден.

5. Друг скрит механизъм за принуждаване на роб да работи безплатно е методът за лишаване на роба от средства за преместване и закупуване на недвижим имот в друг град.

Този механизъм принуждава съвременните роби да работят в единственото предприятие в града и да търпят най-поробващите условия, защото… трудно могат да си позволят преместване в друг град.

6. Друг скрит механизъм за насърчаване на почти безплатния робски труд се явява укритата информация за реалната стойност на робския труд, реалната стойност на стоките, които робът произвежда.

Advertisement