В Япония учителят е най-уважаванaта професия, най-таченият човек в държавата

В Япония учителят е най-уважаванaта професия, най-уважаваният човек в държавата
Източник: Pixabay

Един ден попитах моя японски колега, учителя Ямамота:

– Кога в Япония отбелязвате Деня на учителя?

Изненадан от въпроса ми, той отговори:

– Нямаме празник на учителя.

След като чух отговора му, не знаех дали да му повярвам или не. През ума ми мина мисълта: „Защо страна, в която икономиката, науката и технологиите са развити, се отнася толкова неуважително към учителя и неговия труд?“

***

Един ден след работа Ямамота ме покани да посетя дома му. Тъй като той живееше далеч от училището, взехме метрото. Във вечерния час пик вагоните на метрото бяха препълнени.

Някак си се промъкнах и се изправих, хванал здраво перилата.

Изведнъж дядо, който седеше до мен, ми отстъпи мястото си. Не разбирайки такова уважително отношение от страна на възрастния мъж, не можах да приема предложението му, но той настояваше и бях принуден да седна.

След като излязох от метрото, помолих Ямамота да ми обясни действието на стария човек. Ямамота се усмихна, посочи значката ми като учител и каза:

„Този ​​старец видя твоя знак на учител и в знак на уважение към статуса ти отстъпи мястото си.

Тъй като за първи път посещавах учителя Ямамота, беше неудобно да отида с празни ръце и реших да купя подарък. Споделих мислите си с Ямамота, той ме подкрепи и каза, че наблизо има магазин за учите, където могат да се купят стоки на намалени цени.

Отново не можах да сдържах емоциите си:

– Привилегиите се ползват само от учителите? – попитах.

Потвърждавайки думите ми, Ямамота каза:

– В Япония учителят е най-уважаваната професия, най-уважаваният човек. Японските предприемачи са много щастливи, когато учителите идват в техните магазини и го смятат за голяма чест за себе си.

***

По време на престоя си в Япония многократно видях как японците изпитват огромно уважение към учителите. За тях има обособени места в метрото, за тях работят отделни магазини, учителите не се редят на опашки за билети за нито един вид транспорт.

Защо японските учители се нуждаят от отделен празник, когато всеки ден от живота им е като празник?

Преразказвайки тази история, с цялото си сърце искам нашето общество да израсне до такова ниво, до такова отношение към учителя и учителите да бъдат достойни за за тази височайша чест“

Предайте това съобщение на всички ваши колеги. Нека гордостта ни бие в гърдите!

Учителю, прекланям се пред твоето име…

Advertisement