В Канада осъществили гениална идея: обединили старчески домове с домове за сираци…

старец-с-бебе

Резултатът надминал всички очаквания!

Възрастните хора получили любящи внуци, а сираците за пръв път усетили какво е това родителска любов и грижи.

Лекарите констатирали подобрение на всички житейски функции сред възрастните хора, заблестели очи и силен интерес към живота.

Преди появата на децата от приютите старците приличали на мумии с потъмнели очи. Децата пъ за пръв път оставили свенливостта, несигурността, страха, неувереността, тъгата и се превърнали в обикновени шумни и палави деца.

Едните открили семействто, което никога не са имали, другите отново открили топлината на родния дом, изпълнен с внуци. Прекрасно решение на умни хора които са разбрали какво е нужно на децата от сиропиталищата и самотните възрастни хора.

Advertisement