Молитва към Исус Христос за благополучието на децата

Исус Христос
Изображение от David Yonatan González Aburto from Pixabay

Децата са главната грижа за всички родители. Те се грижат за здравето и благополучието, успешното обучение и работа на своите чеда, притесняват се детето да не поеме по пътя на погрешните дела.

Молитвените думи, изречени с искрено желание и твърдата убеденост, че ще дойде разумно решение, помощ и подкрепа ще помогнат на вашите наследници.

Надяваме се тази молитва към Исус Христос за благополучието на децата да ви помогне:

Господи Исусе Христе, да бъде Твоята милост към моите деца (имена), пази ги под Твоя приют, покрий ги от всяка лукава похот, прогони от тях всеки враг и противник, отвори им ушите и очите сърдечно, дай им мир и нежност .

Господи, ние всички сме Твое творение, смили се над моите деца (имена) и ги насочи към покаяние. Спаси, Господи, и помилуй моите деца (имена) и просвети умовете им със светлината на ума на Твоето Евангелие и ги напътствай по пътя на Твоите заповеди и ги научи, Спасителю, да творят Твоята воля, тъй като Ти си наш Бог.

Advertisement