Псалм 90. Как правилно да четем тази чудотворна молитва:

Псалм 90. Как правилно да четем тази чудотворна молитва:
Изображение от jcomp on Freepik

Дори в древни времена всеки човек знаел текста на основната защитна молитва Псалм 90 (Който живее под покрива на Всевишния).

Но в съвремието много православни хора също помнят нейните свети думи наизуст и ги казват някак по навик. В днешната статия ще говорим за това как правилно да се молим с тази наистина чудотворна молитва.

Как и къде да четем Псалом 90

Четенето изисква специално настроение, което позволява на молитвеното слово да достигне до всяко кътче на човешкото съзнание.

Важно е молитвата да идва от дълбините на душата. Бог не обича празните приказки. Той се нуждае от силна вяра, стремеж към най-доброто.

Всяка молитва е откровен диалог с Бога. Тя помага на онези, които с вяра и истинско покаяние се обръщат към Всемогъщия, като Го молят за защита, душевен мир и помощ при всякакви трудности.

Внимание! Псалом 90 не може да се чете периодично, „за показ“, в противен случай „нека ви бъде според вярата ви“.

Четейки я всеки ден, за предпочитане сутрин или преди да започнете каквато и да е работа, великото значение на думите на Псалма, Божествената истина, се разкрива на човека.

Молещият се осъзнава, че не е сам в света, Небесният Отец, Великият Утешител и Ходатай е винаги до него и всички изпитания са Неговото велико провидение и безценен урок за душата.

Обръщението към Господ с Псалом 90

може да предпази от всякакви неприятности и дори да спаси от смърт;
лекува сериозни заболявания;
предпазва от зло влияние;
всички препятствия по пътя към заветната цел ще бъдат разкрити на молещия се, той ще успее във всичко, всички спорни въпроси ще бъдат разрешени.
Освен това текстът на молитвата съдържа пророчество – идването на Спасителя – главният защитник на православния християнин.

Значението на чудотворната молитва

Псалмът помага в много трудни и безнадеждни ситуации, спасява от беди и нещастия, утешава в мъка, насочва по правилния път, укрепва духа и вдъхва вяра в най-доброто.

С искрена молитва Всемогъщият Бог чува всеки молещ се и като любящ Баща изпраща помощ на децата си.

Това е награда, която обикновено е много по-голяма, отколкото заслужава човека пред Него. Но Бог не следва принципа „Ти ми даваш, аз ти давам“. Често се случва Той да помага на големи грешници, които имат силна вяра и надежда в Божествените благословения, така че грешният Божий служител все повече и повече да укрепва във вярата.

В същото време хората, които вярват в Христос и живеят според Неговите заповеди, невинаги получават благословения от Небето. Господ понякога допуска нападки на дяволските сили, за да увещава християните, да укрепва духа им и да изяснява, че извършените грехове са могли да бъдат избегнати.

Когато човек разбере това, жизненият му път става гладък и спокоен. Провидението Божие присъства във всичко, всички изпитания се дават на хората според силите им и за добро!

Но Божието Провидение не е известно на никого предварително, на хората не се дава възможност да го узнаят преди определеното време и няма смисъл да го правят.

Господ е човеколюбец, с вяра в Неговата помощ не можете да се страхувате от опасност, защото силата на Господа е велика!

Псалм 90

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,
2.. и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! 3. Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза,
4. с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина.
5. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,
6. от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне.
7. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи:
8. само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците.
9. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; 10. зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище;
11. защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища:
12. ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;
13. аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.
14. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.
15. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя,
16. ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.“

Да пази Господ

Advertisement