Молитва от няколко думи към Светия Дух за спешни ситуации

Светия дух
Източник: Pixabay

За силата на молитвата може да се говори безкрайно. Дори Исус Христос през годините на своя земен живот призовава хората да се молят и ги учи как да го правят правилно. Той казва още, че на човек с отворено сърце и искрено желание Бог непременно ще помогне.

Всевишният ще даде всичко, което молитвата не иска. Но самият християнин трябва да разбере – добро ли е делото, което е замислил. Дали пък няма да не навреди на някого. В този случай Господ няма да изпълни волята на молещия.

През годините на земния живот на Исус Христос не е имало молитви. Той казва първата, която се нарича „Отче наш“. Спасителят учи хората не само на правилата за четене на молитви, но и на вътрешното настроение за тях. Не можете да четете автоматично, като заучен текст. Молитвата трябва да идва от сърцето.

През следващите векове светци, монаси-отшелници и отци на църквата допълват своя молитвеник с молитвени правила. Много от тях все още се четат от християните не само в църквата, но и у дома.

За начало трябва да разберете кой се нарича Светият Дух. Ако Исус Христос е Божият Син, Господ е Създателят. Въпреки че хората не ги виждат, те ги смятат за отделни единици.

Но този подход не е съвсем правилен. Все пак това е Единната Света Троица: Отец, Син и Свети Дух. В католицизма няма такова нещо. Западната религия не смята, че Светият Дух е едно с Бог и Исус Христос. То потвърждава, че Той произлиза само от Господ и Неговия Син. Но православните християни не мислят така. Те са свикнали да слушат за Троицата.

Молитвите са посветени на Господа, Богородица, великите светии, ангела пазител. Но един малък текст, адресиран до Светия Дух, се откроява особено. До него се прибягва при спешни ситуации. Когато трябва незабавно да вземете решение. Текстът на молитвата е следният:

Царю небесни, Утешителю,
Душе на Истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата
и Подателю на живота,
дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота
и спаси, Благий, нашите души.

Свещениците казват, че Светият Дух има същата сила като Бог и Исус Христос. Затова молитвата към Него е силна и ефективна. Особено полезно е за вярващ, който спазва всички заповеди и се стреми да наследи Царството Небесно.

Advertisement