Кратка молитва към Бог, помагаща в различни ситуации

църковни свещи
Източник: Pexels/Anna Shvets

Приближете се до Бог и Той ще се приближи до вас (Яков 4:8).

Молитвата е наш християнски дълг. Това е израз на признание към Бог и зависимостта от Него. Това, за което се молите, е това, за което се доверявате на Бог. Там, където пренебрегвате молитвата, е това, с което можете да се справите сами.

Разбирате ли защо Бог ни повелява да се молим? Молитвата отразява нашата увереност в нашия небесен Баща да се погрижи за нашите нужди.

Да продължиш да се молиш неотклонно означава да си отдаден, пламенен и постоянен в молитвата.

Ние идваме при Бог с нашите конкретни молби и имаме Божието обещание, че молитвите ни не са напразни, дори и да не получим точно това, което сме поискали (Матей 6:6; Римляни 8:26-27).

Той обещава, че когато поискаме това, което е в съответствие с Неговата воля, Той ще ни даде това, което поискаме (1 Йоаново 5:14-15). Понякога Той забавя отговорите Си според мъдростта Си и за наша полза. В тези ситуации трябва да бъдем усърдни и постоянни в молитвата (Матей 7:7; Лука 18:1-8).

Молитвата не трябва да се разглежда като нашето средство да накараме Бог да върши волята ни на земята, а по-скоро като средство за вършене на Божията воля на земята. Божията мъдрост далеч надхвърля нашето собствено мислене.

Една от най-кратките молитви към Господ Бог:

„Господи, помилуй!“

В по-пълен вариант молитвата звучи така:

„Господи Иисусе Христе, Сине Божи, помилуй мене грешния!“

„Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилуй нас.“

Лесно е да бъдем въвлечени в неприятните обстоятелства, които се случват около нас, добри или лоши. Молитвата насочва вниманието ни от тук, на земята ,към Бог на небето.

Ползите от молитвата не могат да бъдат изчерпани. Молитвата ни помага да намерим посока в живота. Тя може да ни предпази от вземане на грешни решения и изпадане в грях. Чрез нея можем да се научим да се оставяме на Божията воля.

Молитвата ни помага да получим прошка и любов.

Advertisement