„Дай Боже всеки да си отиде така“. История, която просълзява

Исус Христос
Източник: Pixabay

Момиче помолило свещеник да дойде и да се помоли за здравето на болния й легнал баща. Влизайки в стаята, свещеникът видял стол до леглото и си помисли, че са се приготвяли преди пристигането му.

— Ти ме чакаше? – попитал свещеникът.

— Не, кой си ти? – изненадал се бащата.

— Аз съм свещеник. Дъщеря тии ме покани да се помолим с вас за здраве. Когато видях празния стол до леглото ти, предположих, че знаеш за посещението ми.

— О, да, столът… – казал болният и, снишавайки гласа си, продължил:

„Не съм разказвал на никого за това.. През целия си зрял живот ходих на църква и слушах там през цялото време, че винаги трябва да се молите, че молитвата дава много на човек, стопля сърцето му.

Но всички молитви влизаха в едното ухо и излизаха през другото. Не можах да ги запомня, може би защото не ме засягаха. И тогава спрях да се моля. Само преди няколко години един добър приятел ми каза, че молитвата е просто разговор с Бог.

Той ме посъветва да седна на единия стол и да си представя, че на другия седи Исус Христос. Защото Той казва: „Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света“. „И тогава му разкажи за всичко, което те тревожи, и слушай внимателно, както ме слушаш сега“, каза приятелят ми. Опитах го – и ми хареса толкова много, че започнах да го правя всеки ден в 2:00. Но само за да не види дъщеря ми, която би могла да си помисли, че съм полудял.“

Свещеникът се зарадвал за болния, посъветвал го да не спира да води подобни разговори с Бога, след което се помолил за него, благословил го и си тръгнал. Няколко дни след този случай момичето дошло отново и казало, че баща й е починал. Свещеникът попитал:

— Как си отиде?

— Беше два часа следобед, когато баща ми ме повика до леглото – отговорило момичето. — Каза, че много ме обича и ме целуна. Отидох до магазина и когато се върнах, го намерих безжизнен. Но нещо в смъртта му ми се стори странно. В последните мигове той сякаш беше събрал всичките си сили, махнал е възглавниците и се преместил на стола, който стоеше до леглото му, и положил глава върху него. Така го намерих. Какво мислите, че може да означава това?

— Дай Боже всеки да си отиде така – отвърнал свещеникът, като изтрил сълзите си. Столът не е бил празен.

Advertisement