Молитва към св. Йоан Златоуст. Помага при отчаяние и мъка

Молитва към св. Йоан Златоуст. Помага при отчаяние и мъка

Съдбата на св. Йоан Златоуст е толкова близка до съвременните реалности, че може да служи за пример на всеки човек от 21 век. Както през 4-ти век от раждането на Христос, така и днес е имало безпрецедентно разслоение на обществото на богати и бедни.

Религията и властта са използвани според собствените си разбирания от хората, управляващи по това време. Те се отклонили от Светото писание и напълно загубили любовта си към ближния. И не друг, а Йоан Златоуст стоял на пътя на обществото към хаоса. Ето защо и днес молитвите към Йоан Златоуст трябва да помогнат на онези, които се обръщат към него, за да устоят на греха и изкушението на съвременността.

В какво помагат молитвите към св. Йоан Златоуст?

Хората се обръщат с молитва към Йоан Златоуст за помощ по различни въпроси:

  • за отказване от лоши навици;
  • за даряване на разум за себе си и близките;
  • за правилното развитие на детето и това той да проговори правилно, ако има проблем с речта;
  • за помощ при отчаяние и мъка, униние;
  • за изцеление

Молитвата към Йоан Златоуст за помощ, отправена искрено и несвързана с материални облаги, със сигурност ще намери отговор и светецът ще побърза да помогне на всички в неравостойно положение и нуждаещи се.

Много и различни дарования си получил от Господа и като добър и верен раб, добре си умножил всички дадени ти таланти: затова наистина си бил вселенски учител, защото всяка възраст и всяко звание се поучава от теб.

За децата ти си пример на послушание, за младите – светило на целомъдрието, за мъжете – наставник на трудолюбие, за старите – учител на незлобие, за монасите – правило на въздържание, за молещите се – вдъхновен водител от Бога, за търсещите мъдрост – просветител на ума, за благословените витии – неизчерпаем извор на живо слово, за благотворителите – звезда на милосърдието, за началстващите – пример за мъдро управление, за ревнителите на правдата – вдъхновител на дръзновението, за гонените заради правда – наставник на търпение, за всички си бил всичко, за да спасиш някак някои.

И над всичко това си придобил любов, която е пълнота на съвършенството, и с нея като с Божествена сила си съединил в едно всички дарувания и тази любов, примиряваща разделените, си проповядвал на всички верни като тълкувание на апостолските слова. А ние, грешните, имайки всеки по едно дарование, нямаме единение на духа в мира, биваме тщеславни, дразним се едни други и си завиждаме, затова нашите дарования не ни служат за мир и спасение, но за вражда и осъждане.

 

Затова, смущавани от раздори, припадаме пред теб, светителю Божий, и молим със съкрушени сърца: по твоите молитви изкорени от сърцата ни всяка гордост и завист, които ни разделят, за да бъдем едно църковно тяло с много членове, и по твоето молитвено слово да се възлюбим едни други, за да изповядаме в единомислие Отца и Сина и Светия Дух, Единосъщната и Неразделна Троица, сега и всякога, и във вечни векове.  Амин!

Advertisement