Копията се огънали, ангел го оградил със светлина. Св. Георги бил истински воин на Христос

Копията се огънали, ангел го оградил със светлина. Св. Георги бил истински воин на Христос
Източник: БНР

Свети великомъченик Георги е живял през 284-305 г. по време на управлението на римския император Диоклециан. Той бил наречен „спасител на скърбящите, убежище на преследваните, надежда на безнадеждните“.

Георги Победоносец е човек с висок военен ранг. Той служел при императора и винаги е бил готов за война.

Да се ​​каже за този светец, че е бил силен, е малко. В него имало неистова сила, защото знаел какво е любов към Бога. И това го окрилявало с невиждна дух.

Георги, като воин, не се страхувал нито от врага, нито от царя. Георги не се страхувал от никого и нищо.

Човек на съвестта и честта, справедливостта и великодушието, той бил и истински ходатай на всички оскърбени, нуждаещи се от защита и подкрепа.

Въпреки факта, че Георги имал земя, къща, злато и луксозни дрехи, той обичал и почитал Бога. Той беше щедър към хората в неравностойно положение. Не се хвалел с богатството си. Напротив, бил безразличен към него.

С една дума, се отнасял към благословенията, както е казано в Светото писание: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Евангелие на Матей 4:4).

ЗАЩО КОПИЯТА СЕ ИЗВИВАЛИ ОКОЛО ТЯЛОТО МУ?

Свети Георги живял по време на идолопоклонство. Хората били покрити с грехове от глава до пети. Не по-малко страшен бил Диоклециан, който управлявал народа си по безумен начин.

Това е времето, когато хората са почитали Аполон. И всички повярвали в Христос били подложени на жестоко преследване, дори на физическо насилие.

Веднага след като Георги разбрал за това, той заповядал на своите пълномощници спешно да раздадат цялото си имущество на нуждаещите се, бедните и онеправданите. И тогава той излязъл пред царя и народа с шокиращо за онова време изявление:

– О, царю, и вие, князе и съветници! Вие сте създадени да спазвате добри закони и справедливи присъди, но вие яростно разпалвате гнева си срещу християните, установявайки беззаконие и издавайки неправилни постановления относно присъдата на невинни хора, които не са обидили никого. Вие ги гоните и измъчвате, принуждавайки тези, които са се научили да бъдат благочестиви, към вашето безумно нечестие. Но не, вашите идоли не са богове! Не се поддавайте на тази лъжа. Исус Христос е един Бог, един Господ в славата на Бог Отец, от Когото всичко е създадено и всичко съществува чрез Неговия Свят Дух. Или вие самите научете истината и се научете на благочестие, или не обърквайте с лудостта си онези, които познават истинското благочестие.

След като отговорил с мълчание на тазу пламенна реч, императорът междувременно инструктира един от своите поданици да разпита и след това да сплаши светеца. Георги бил лишен от сан и редица удобства. Но те не знаели, че пред тях е християнин, свободен от парите и любовта към парите, изпълнен с вяра към Бога.

А когато започнали да го измъчват, забивайки копия в тялото му, желязото веднага омекнало, копията се огънали пред очите на всички. Светецът, съзнателно, прославил Бога и отишъл в затвора. Вече в затвора, мъченията на воина продължили.

Няма да описваме с подробности мъките на светеца. Ще кажем само, че владетелят заповядал да се донесе „голямото колело“, под което били поставени дъски, пробити с железни върхове, подобни на мечове, ножове и игли за плетене. Някои от тях били прави, други били извити като въдица. На това колело императорът заповядал да вържат мъченика и, като го завъртяли, разрязали тялото му…

Отначало мъченикът се молел на Бога с висок глас, после тихо, безмълвно Му благодареял, без да издава нито един стон, но оставал като заспал или безчувствен. И тогава се появил ангел и се разкрили нови чудеса. Никой не можел да повярва на очите си…

Чудото на ангела

О, колко рано императорът се зарадвал на смъртта на Георги!

Изведнъж въздухът потъмнял и се разнесъ; страшен гръм, мнозина чули глас отгоре:

– Не се страхувай, Георги, аз съм с теб.

Явило се сияние, голямо и необичайно, и Ангелът Господен във вид на красив и яснолик младеж, огрян от светлина, се появил и застанал върху колелото на мъчението и като положил ръката си върху мъченика, казал:

– Радвай се.

И никой не посмял да се доближи до колелото и мъченика, докато видението продължавлое. Когато Ангелът изчезнал, самият мъченик слязъл от колелото, свален от Ангела и изцелен от него от раните си. Свети Георги останал невредим телесно и призовал Господа.

Тогава настъпила ужасяваща тишина, очите на императорските особи и обикновените хора били изпълнени с ужас. Всички започнали да се отказват от идолопоклонството, признавайки Христовата вяра. Възникнало въстание против идолите.

Подлият цар Диоклециан, неспособен да върши добро, заповядал да хвърлят Георги в ров, облицован с камъни с негасена вар и мъченикът да бъде покрит с него три дни.

Вървейки към рова, светецът се помолил на Господа.

Молитва към Свети Георги по време на изпитания

О, всехвални свети великомъчениче Георгие, погледни и на нас, молещите се пред твоя образ, и помогни на тези, които с твърда вяра и надежда пристъпват към твоето застъпничество пред човеколюбивия Бог.

Тези Божии раби (имената) те знаят като непоколебим борец срещу всяко зло и защитник в нещастията. Твоята всесилна молитва е като лъч, който прорязва небесата и в миг достига до престола на Всевишния. Моли Го, блажени мъчениче, да дари на всички ни здраве на душите и телата.

Да ни запази от всяко посегателство на врага, да ни изпрати мирен Ангел – пазител, който да ни наставлява по пътя на доброто и ни закриля от зли човеци. Да дари родината ни с изобилни плодове на земята и плодородие и напредък в скотовъдството. Да запази отечеството ни в мир и да дари победи на нашето войнство над всеки вътрешен и външен враг, да има мир на земята и в нашия народ единомислие.

Свети великомъчениче Георгие, боголюбивият народ те знае като бърз и навременен помощник. Тези раби сега, които търсят твоето застъпничество, са в голяма нужда и беда. Те са притеснени и измъчени. Както през земния си живот не си се уплашил от интригите и мъченията на нечестивите езичници срещу християните, и сега като добър воин защити тези раби. Ти си раздал имуществото си на бедните, за да облекчиш тяхната участ, погледни и сега на нас, които търсим твоята всесилна помощ. Ти си отишъл доброволно и без страх на неправеден съд и си изобличил царя за неговото безумно поклонение на идолите, помоли се на Бога и за нас, които сме застрашени от злото в света. Нека твоята постоянна закрила ни пази, за да преминем този земен живот без грехове и падения и с Божията милост да застанем от дясната страна на Всесветата Единосъщна Троица, за да славословим заедно с тебе и всички светии Бога во веки веков. Амин!

Така, като се помолил и защитил цялото си тяло с кръстното знамение, Георги влязъл в рова , радвайки се и прославяйки Бога. След което слугите го вързали и според заповедта го засипали в рова с негасена вар и си тръгнаи.

На третия ден царят заповядал да изхвърлят костите на мъченика от рова с вар. Когато слугите дошли и изгребали варовицата, те намерили светеца, противно на техните очаквания, невредим, жив, здрав и освободен от оковите. Той стоял със светло лице, протегнал ръце към небето и благодарял на Бога за всичките Му благословения.

Свети Георги Победоносец е покровител на овчарите и стадата. Той е патрон на българската армия и е един от най-почитаните светци у нас. 

Advertisement