„Чудовищният експеримент“ със сираци от 1939 година

тъжно дете
Източник: Pixabay

Това е историята на едно абсолютно неморално изследване, по време на което нещастни и нищо неподозиращи сираци са били подлагани на системни мъчения, внушавайки им проблеми, които по принцип не са имали.

За какво идело реч?

Факт е, че aмeриканският учен Уендъл Джонсън бил обсебен от идеята да докаже на всички и всичко, че заекването е само следствие от ценностната преценка на хората около него, основана на неговия печален житейски опит.

Но съгласете се, че подобни методи на изследване са просто неприемливи в човешкото общество. Всичко това изглеждало особено цинично на фона на факта, че става дума за беззащитни деца, които освен всичко нямали и родители!

Но остава фактът, че от януари до май 1939 г. Уендъл и група негови сътрудници методично внушавали на група участници в своя експеримент мисълта, че имат сериозни проблеми с говора.

В същото време им било силно препоръчвано да работят усилено, за да се отърват от несъществуващите дефекти или изобщо да не говорят, ако не могат да преодолеят своя „проблем“.

Какви били резултатите от това изключително съмнително проучване от всяка гледна точка? Очевидно подобно въздействие не можеlo да мине безследно. И здравите деца от третата група наистина започнали просто да се страхуват да общуват с хората около тях.

A само при две деца започнали да наблюдават намаляване на плавността на речта, но промените били толкова незначителни, че било изключително трудно да се докаже влиянието на външни фактори.

Въпреки това подобен тормоз от страна на възрастните не преминал съвсем без последствия за децата: рязко влошаване на тяхното психо-емоционално състояние било регистрирано при всички експериментални субекти от тази група.

Въпреки факта, че речта им останала на същото ниво или дори се подобрила, те просто се страхували да говорят и избягвали комуникацията с други хора.

Дори като станали възрастни, много от тези деца никога не се възстановили напълно от шока. И в бъдеще повечето от тях са имали проблеми, свързани с тази дълбока психологическа травма, нанесена от учените, обсебени от техните идеи.

Advertisement