Чудото на Исус Христос с укротяването на бурята: имайте вяра в Бога

Чудото на Исус Христос с укротяването на бурята: имайте вяра в Бога

Исус се качи в една лодка и учениците му го последваха. Тогава над езерото се надигна такава силна буря, че вълните заливаха лодката. А Исус спеше. Учениците се приближиха до него и го събудиха, казвайки: „Господи, спаси ни! Ще загинем!“ Исус им отговори: „Защо се страхувате? Много малка ви е вярата!“ После стана, смъмри ветровете и езерото и настъпи мъртва тишина. Хората бяха изумени и казаха: „Какъв е този човек? Дори ветровете и езерото му се подчиняват!“ Матей 8:23-27

В тази история учениците са обхванати от страх поради силна буря, която се разбушува около тях. Посред страховитата ситуация Исус се събужда от съня си и заповядва на вълните и ветровете да се успокоят. Той също така укорява последователите си, че имат „малко вяра“.

Точно като учениците на Исус, ние понякога сме уязвими към нашата човешка слабост. По време на житейските бури може да открием, че се колебаем и се проваляме. Страхуваме се и разчитаме на земни решения, вместо на духовни отговори, за да решим проблемите си.

Какъв е изводът от това чудо на Исус Христос?

Докато вярваме в силата на Бог и Неговата непоклатима любов към нас, можем да устоим на всяка буря и да преодолеем катаклизмите, които идват по пътя ни.

Чудото на Исус, който успокои бурята в морето, ни напомня да развиваме вярата си в Бог. Докато вярваме в силата на Бог и Неговата непоклатима любов към нас, можем да устоим на всяка буря и да преодолеем катаклизмите, които идват по пътя ни.

Влиянието на Господ над творението е друг знак, че Той е Месията и е божествен. Заповеди към морето и вълните могат да се издават само от Бог (Йов 38:8-11, Псалм 65:5-6).

Исус спеше, защото като човек се нуждае от почивка. В Своето въплъщение Той пое всички естествени действия на плътта, едно от които е сънят. Образът на Христос и Неговите ученици в лодка традиционно се използва за илюстриране на Църквата.

Бог едновременно допуска бури и ни избавя през тях, за да можем да видим Неговата защита по-ясно. Христовото изобличение на бурята също е илюстрация на Неговото усмиряване на бурите в човешката душа.

Advertisement
Фейсбук коментари