Живи прасета се използват като манекени в краш тестове

Живи-прасета-се-използват-като-манекени-в-краш-тестове

Скорошно разследване на случаи на симулации на краш тестове в Китай показало, че някои изследователи участват в изключително нехуманни изпитвания върху животни. Изображенията, свързани с разследването, показват, че като манекени за краш тестовете се използват живи прасета.

В един от тестовете участвали 15 млади прасета, които били привързани към столчета за кола и били използвани като манекени за високоскоростни симулации. Много от тези прасета са били все още много малки, тъй като са били родени само 70 или 80 дни преди да бъдат използвани в тестовете.

При тестовете животните били привързани към различни предпазни колани за тестване на удар.

Половината от животните са умрели при тестовете, а останалите са тежко ранени или вероятно са травмирани от опита.

Изследователите казват, че се използват млади прасета, тъй като телата им са много сходни с тези на човешко дете, и така се надяват да разберат какво ще причинят тези катастрофи с органите на живо същество.

Учените, отговорни за тези експерименти, казват, че са спазвали американските насоки и твърдят, че тяхното проучване е одобрено от комисия по етика. Изглежда обаче, че май не са много запознати със законите в САЩ, тъй като от 90-те години на миналия век е забранено да се използват прасета и други животни в тези видове експерименти.

Закари Толивър от PETA твърди, че тези експерименти са безсмислени и жестоки.

„Въпреки съществуването на усъвършенствани модели без животни, експериментаторите продължават да прикрепват малтретираните, изплашени животни към седалките и да ги блъскат в стените, докато телата им са окървавени, натъртени и изкривени. Живите прасета се пулверизират при тези тестове, оставайки  със счупени кости и тежки вътрешни наранявания, преди да бъдат убити и дисектирани “, казва той.

Advertisement
Фейсбук коментари