Тази задача взриви фейсбук. 79 процента не могат да я решат. А вие?

задача-ескимос

Логическите и мaтематически задачи са своеобразна „гимнастика за ума“, средство за задоволяване на естествената необходимост на всеки мислещ човек да изпитва и упражнява силата на своя ум. Днес ви предлагаме да решите една лесна на пръв поглед задача, която стана „вирусна“ във фейсбук.

Опитайте се да решите задачата, като за целта обърнете внимание на детайлите. Пресметнете на колко се равняват ескимосът, обувките и бинокълът.

Разгледахте ли? Помислихте ли? Преди да посочите окончателен отговор ще ви дадем малък жокер: забележете какво държи на третия ред ескимосът и с какво е обут… Обърнете внимание и че има знак за умножение, а не за събиране.

И така. След като взехте под внимание всички тези подробности, е време да разберете и правилния отговор…

Верният отговор е 43. На последния ред обувката е само една (5). Ескимосът е обут с чифт обувки и под мишница държи 2 бинокъла, тоест: ескимос (5), обувки (10), бинокли (4) = 19. Уравнението е следното: 5+ (19х2) = 5+38 = 43.

Успяхте ли да решите задачата?

Advertisement