Молитви за щастие и благополучие на Рождество Христово

Молитви за щастие и благополучие на Рождество Христово
Източник: pxhere.com

На светлия празник Рождество Христово православните християни по традиция отиват на черква и отслужват молитви за славата на Господ. На този ден те се молят на Висшите сили за проспериращ и щастлив живот.

Всеки човек чувства невидима връзка с Висшите сили. Те ни следват невидимо, предупреждавайки за предстоящи опасности и предупреждавайки за грешни решения.

На големи църковни празници всеки има възможност да благодари с молитва за напътствие по истинския път, а също и да поиска закрила за себе си и своите близки. Православните молитви пречистват ума и насърчават духовното израстване.

Молитва за щастие

„Господи, Спасителю наш. Чуй своя раб (вашето име). Умолявам те, Отец Небесни, дай ми искрена вяра и освети моя трънлив път. Научи ме да Те следвам и да върша Твоята воля. Нека намеря спокойствие и да не ме измъчват угризения на съвестта. Моля за себе си и за целия човешки род: нека твоята доброта слезе върху нас. Земно щастие и душевен мир да бъдат в живота ни. Нека душите ни се изпълнят с Твоите молитви. Амин“.

Молитва за благополучие и щастие към Богородица

„Свята Спасителко на човешкия. Чуй молитвите на Божиите раби. Въздаваме Ти искрени думи и се радваме заедно с Теб на този празник. Ти ни даде нашият Спасител. Виж нашите надежди и не ни оставяй в труден час. Дай ни своето покровителство, но не ни оставяй в съмнение и страх. Води ни по истинския и праведен път. Молим Ти се, застъпнице, дай нни сили да се справяме с нещастията и да не се страхуваме от трудностите. Щастието си поверяваме на Теб, душите ни са привлечени от Твоята светлина. Амин“.

Молитва за щастие в любовта

„Пресвета Богородице, Царице небесна. Само Ти можеш да ме разбереш и чуеш. Обръщам се към Теб и се моля за защитата на мен, грешния роб (името ви). Сърцето ми е отворено за любовта, но тя не идва при мен. Пусто е в душата ми и тъжно. Дай ми искрена и справедлива любов. Покажи моя избраник, свише даден. Нека нашите съдби се преплетат в едно и с Твоята подкрепа животът ни ще бъде праведен. Амин“.

Молитва за щастие на децата

„Господи Боже, Спасителю наш, викам към Теб. Моля за милост за нашите деца (имената им). Съхрани и помилуй ги, покрий ги със Свояа длан. Защити ги от зли мисли и ги насочи към истинския път. Чадата твои са малки, непросветени. Разкрий им истината и им позволи да живеят без грях в душите си. Освети пътя им и ги предпазете от уроки, нечисти думи. Ще Те моля да въздигнеш думи светли и чисти. Помогнете ми да отгледам децата си в истинска вяра и щастие. Амин“.

На Коледа светът е изпълнен с доброта и щастие. По това време е обичайно да се прощават всички лоши дела и думи. Прекарайте 25 декември с максимална полза и привлечете подкрепата на Бога за проспериращ живот без скръб и тъга.

Advertisement