Бог се роди! Честито Рождество Христово!

Бог се роди! Честито Рождество Христово!

„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“

Отново празнуваме Рождество Христово – един от най-светлите и радостни празници, който служи за начало и основа на други християнски празници. Спомняме си за непостижимото събитие, което бележи началото на нова, християнска ера.

Няма по-велико и по-радостно събитие в историята на човечеството от идването на света и въплъщението на Божия Син. Четейки евангелските разкази, на нас ни е скъпо, с душа и сърце се отправяме към Витлеем при яслите на Божествения Младенец – нашия Господ Иисус Христос.

Заедно с пастирите слушаме вестта на Ангелския хор. И както влъхвите от Изтока, привлечени от чудна звезда, дойдоха да се поклонят на Младенеца, носейки Му дарове, почитайки Го като Цар, Спасител и Бог, така и ние искаме да Го прославим в нашите домове и в нашите служби в църквата.

Всяка година се стремим да празнуваме Коледа по специален начин. Слушайки Божието слово и коледните песни, ние искаме да изпитаме Божието присъствие, да обновим тази радост в сърцата си и отново да привлечем вниманието към голямата милост и любов на Бог към нас.

За всеки човек това е моментът сериозно да се замисли защо Божият Син стана Младенец? Ангел Господен възвестява на пастирите великата радост, която ще бъде за всички хора: че Спасителят вече се е родил. Господ дойде в света, за да спаси грешниците.

„И ще го наречеш Исус, защото той ще спаси народа Си от греховете им.“,

е казано на Йосиф. Той дойде да потърси и спаси изгубените.

За да осъзнаем цялата си вина и греховност пред Бога, бихме могли с вяра в покаянието да пристъпим към Него като към личен Спасител и да получим прошка и осиновение. Да намериим изгубената надежда и любов. Прераждане за нов и радостен живот.

На едно от старите коледни изображения яслата е нарисувана под формата на олтар. Той се роди, за да да умре за нас. Някой каза, че сянката на кръста придружава Исус от люлката. С цената на тежко страдание на Голгота Той ни донесе голямо спасение. Затова не се страхуваме, а се радваме, че Господ не ни е изоставил, Той е с нас. Той е нашият Спасител. Той победи смъртта и греха и ни даде вечен живот!

Христос дойде на света, за да изпълни обещанията, дадени от Бог на хората, и всички пророчества, изречени за Него като истински Спасител на света. Човекът е отишъл толкова далеч от Бога, грехът ни е отделил от Създателя толкова много, че имаме нужда от протегната ръка, която да ни върне обратно при Отца. В Роденото дете се изпълниха всички очаквания и желания на хората, за да имат достъп до Бога.

„Служете Му в святост и правда пред Него през всичките дни на живота си.“

Христос ни остави пример за свят живот, за да следваме Неговите стъпки. Той ни призовава да отидем към Него и да се научим от Него да бъдем това, което Бог иска да бъдем. Християнинът е вярващ в Спасителя и Спасителят е пример за него. За неспасените Библията казва: вярвайте и живейте; на спасените тя казва: вървете по неговите стъпки.

Най-силният мотив за святост не е наставлението, а примерът, особено примерът на този, с когото сме тясно свързани. Като пребъдваме в Христос, ние имаме Неговата любов и мир, радост и прошка. Нека изпълни нашите семейства, църкви, нашите животи.

Първото пришествие на Христос беше необходимо, за да се подготвим за Неговото второ идване. „Така и Христос, като веднъж принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път ще се яви не за очистване на греха, а за онези, които Го чакат за спасение.“

Господ казва на учениците Си: Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие.“

Ако Христос не беше дошъл, ние щяхме да останем в изгубено състояние, без Бог, без надежда. Един човек е казал: „Да, Христос се роди във Витлеем, но горко ти, човече, ако Той не се роди в теб.“

Колко щастливи са онези, които вече са дошли при Него, в чиито сърца се е родил и расте. Които са изпитали радостта от Неговото първо пришествие, за да бъдат готови да чакат и копнеят за Неговото второ пришествие в слава.

Нека Господ ни благослови в тези Рождественски дни и през настъпващата Нова година!

Брат Д.В. Слашчьов

Advertisement
Фейсбук коментари