„Когато човек се оплаква от съдбата си, забравя, че наказва себе си.“ Николай Рьорих за съдбата

Никлай Рьорих

„Който наблюдава живота, може да реши, че в него няма справедливост, защото забелязва колко страдат добрите хора, докато нечестните живеят в „незаслужено“ щастие. Всеки човек има чувство за справедливост и то се възмущава от такъв очевиден произвол“, смята Николай Рьорих, който е известен не само като руски художник, но и като философ-мислител, автор на повече от две дузини книги.

Човек създава своята съдба изключително сам

В книгата си „Седем велики мистерии на космоса” Николай Рьорих се обръща към онези хора, които вярват, че е невъзможно да избягат от съдбата.

Мислителят твърди, че при никакви обстоятелства човек не може да бъде наказан от съдбата незаслужено, тъй като той я създава изключително сам.

Как сами творим съдбата си, когато ни сполети възмездие за нашите действия или мисли, как трябва да се противопоставим на злото, за да не развалим съдбата си – на тези въпроси Николай Рьорих дава подробен отговор.

Мислителят казва: нашите предци са били наясно, че човек рано или късно ще трябва да отговаря за всяко свое действие. За това свидетелстват мъдрите поговорки: „Каквото посееш, това ще пожънеш”, „Око за око, зъб за зъб”, „Не плюй в кладенеца, от който пиеш вода”. “, „Каквото повикало, такова се обадило.“

Според Николай Рьорих закономерностите, съдържащи се в народната мъдрост, работят винаги и навсякъде.

Според закона на възмездието, човешката съдба се формира от нашите дела, думи, желания и всяка мисъл – всичко това автоматично се записва в нашата сметка и получаваме възмездие със страдание или радост.

Оказва се, че всеки от нас е свой собствен спасител и свой собствен разрушител. И този, който в моменти на страдание се оплаква от съдбата с викове „Защо?“, забравя, че е наказал себе си, пише Николай Рьорих.

Кога да очакваме възмездие?

Николай Рьорих вярвал, че човешкият живот е вечен и душата ни преминава през много въплъщения. Следователно не можете да съдите за съдбата си само по фрагмент от последното си прераждане.

Според Николай Рьорих сегашният ни живот е следствие от предишни. Затова често ни се струва, че събитията в него възникват случайно, сякаш от нищото. Всъщност, влизайки в нов живот, ние внасяме в него онези стари дългове, които сме създали за себе си в минали прераждания. Това се случва независимо дали знаем или не знаем за закона на възмездието.

Докато човек не започне да живее в съответствие със закона на кармата, неговото страдание ще продължи.

С други думи, докато човек живее в своя егоизъм, наранявайки ближния си с него, той ще се сблъска с неблагоприятните условия, които заслужава. Поради факта, че много хора не осъзнават това, в света има повече страдание, отколкото радост, отбелязва Рьорих.

Николай Рьорих казва, че част от възмездията човек получава в същия този живот. Тези възмездия, които не могат да бъдат изплатени при дадените условия на живот, в това тяло или в позицията в обществото, се прехвърлят в други животи.

Трябва да се помни, че докато плаща за съдбата си, човек същевременно създава нова за себе си. Затова трябва мъдро и непоколебимо да коригирате старите си грешки, без да се огорчавате и да се учите на доброта, любов и смирение.

Все пак законът, който носи страдание, също така неизбежно и правилно ще донесе радост, ако посетите семена са добри.

Как да живеете, за да не развалите съдбата си?

Съдбата ни е дадена, за да улесни нашата еволюция. Човек може да стане господар на съдбата си, знаейки, че в този свят властва законът на възмездието.

С помощта на този закон можем да създадем бъдещите обстоятелства на нашия живот, да се обвържем с веригите на страданието или да се освободим от тях, да разширим или отслабим нашите способности.

Поемайки по пътя на развитие на нашите духовни сили, насочвайки ги в полза на ближните, според Рьорих, ние облекчаваме последствията от лошата си карма, а също така създаваме условия за положителни промени в бъдеще, ускорявайки нашата еволюция.

Мислителят пише, че всеки човек е длъжен да потиска злото според силите си. Защото човек, който не се съпротивлява на злото, става предател на цялото човечество. Ето защо съпротивата срещу злото е важно условие за човешката еволюция.

Как да отговорим на злото, за да не развалим кармата си? Николай Рьорих отбелязва, че човек трябва да се съпротивлява на злото, като призовава духовната си сила на помощ и смело отблъсква врага без злоба в сърцето.

Advertisement