Връщайки се от старческия дом, където оставил баща си, мъжът онемял от въпроса на 5-годишния си син

Връщайки се от старческия дом, където оставил баща си, мъжът онемял от въпроса на 5-годишния си син

Обичайте родителите си!

В старостта човек се нуждае най-много от общуване. Той вече е изживял съществения живот и сега иска мир, комфорт и грижи от семейството си. Но не всички деца са готови да се грижат за възрастните си родители. Ние не обвиняваме никого, просто искаме да разкажем една кратка история.

Един ден синът решил, че баща му е станал прекалено стар и е само в тежест на семейството. Затова той решил да го даде в старчески дом. Когато се върнал, петгодишният му син попитал баща си:

– Записа ли адреса, където отведе дядо си?

– Защо? Искаш да го посетиш ли?

– Искам да знам къде ще трябва да те заведа, когато и ти остарееш.

Тази история ни напомня, че съдбата на нашите родители може да се повтори и с нас.

Обичайте родителите си!

Advertisement