„Вместо теб видях Николай Чудотворец и не стрелях“ (история от живота)

Николай-Чудотворец

По време на Гражданска война се случила невероятна случка, при която помогнал самият Николай Чудотворец.

Момиче на име Вера трябвало да бъде разстреляно в градината на собствения си дом. Тя изхлипала много силно и сключила ръце на гърдите си, молейки се да има сили:

– Отче Николай, Христов светецо, отче Николай, помогни ми, защити ме скоро!

Мъжът, който се готвел да я застреля, сякаш се уплашил от нещо и хвърлил пистолета, казвайки:

– Тръгвай си! По-скоро се махай! И никога повече да не те видя тук!

Момичето бързо изтичало в дома си, взела дрехи и документите си и скоро хукнала към гарата. Заминала за големия град, където остава да живее.

Там живеели роднините й, успяла да си намери работа и да уреди живота си. Но историята не свършила дотук, тъй като най-неочакваното се случило десетилетия по-късно.

Звъни се на вратата. На прага стои измършавял и дрипав старец. Ръцете му треперят и той едва говори:

– Къде живее Вера?

Казали му, че е в съседната стая и я последвал. Вера се приближила до него и, като го погледна, не разпозна своя мъчител в непознатия. При вида й той паднал в краката й и започнал да ридае.

Вера продължавала да е объркана и не разбирала какво се случва.

– Какво искате?

– Вера, не ме ли познаваш?

– Не.

– Аз съм, този, който искаше да те убие! Но когато вдигнах пистолета си и се прицелих, видях Николай Чудотворец вместо теб и се страхувах да стрелям по него.

И той отново паднал в нозете й и започнал да се моли за прошка, защото целият му живот след това бил пълен със скърби, нещастия и тежки болести.

– Търся те от много години и сега открих адреса. Пеша дойдох от село и моля за прошка.

Вера вдигнала стареца и го завела в стаята си. Нахранила го и го преоблякла в чисти дрехи. Тя му простила всичко и той казал а облекчение:

– Сега мога да умра спокойно.

Вера го оставила в стаята си. Скоро той се разболял и тя поканила свещеник, който го изповядал и причастил.

След няколко дни той починал.

Advertisement
Фейсбук коментари