Това куче го погалват за пръв път в живота му. Реакцията му разплаква

куче-приют

Ненапразно наричат кучето най-верния, самоотвержен, истински приятел. Затова хората често избират точно кучетата за домашен любимец – купуват си, получават ги като подарък или ги търсят там, където за питомците човешката любов е много важна – в приюта.

Точно там една жена открила и нашия предан приятел. Тя видяла в приюта красиво куче и решила да го погали. Но щом вдигнала ръка към кучето, то се отдръпнало уплашено от жената. Оказа се, че предишните му собственици са го биели, макар то да им е било предано.

И само доброто сърце на тази жена успяло да покаже на бедното куче, че и сред хората има верни и грижовни другари!

Advertisement
Фейсбук коментари