Тази малка молитва съдържа молба към Бога за всичко, което ни е нужно

Господнята молитва

Не всяка молитва има такава уникална стойност като Господнята „Отче наш“. Дори самият факт на произхода й изисква специално благоговейно отношение към нея.

Това е отговорът на Христос на молбата на апостолите да се научат как да се молят правилно. Това е истински еталон, при даруването на който е нямало посредници.

Затова се чете сутрин, вечер от обикновени хора и монаси. Невъзможно е без нея по време на всяка служба в храма, на сватби и погребения, при осветяване на къщата.

Оказва се, че Господната молитва е толкова универсална (ако може да се приложи такава дума към нея), че може да се превърне в отговор на всяка човешка нужда. Молитвата винаги ще помогне.

Затова не просто научете „Отче наш“, но я запазете и непременно препратете на най-близките хора. След като прочетете Господната молитва, не забравяйте да поставите кръст върху себе си и да се поклоните.

Молитвата поставя всичко на мястото му. Да, Бог е създал всичко, включително всеки от нас. Но не трябва да го разглеждаме от тази гледна точка. Важно е да разберете, че той е любящ, грижовен Баща. Не само мой, а наш. Затова трябва да обичаме не само себе си, но и всички хора. Защото Той е нашият Баща, а не на всеки поотделно. Между нас не бива да има омраза и завист като братя, които се обичат.

Знаем, че Бог е навсякъде около нас, навсякъде. Това ни отделя от битовите задължения.

Господ, със Своята любов, е готов да ни прости всяка лоша постъпка. Трябва само да се покаем и да разчитаме на неговата помощ. Той ще се грижи за нас всеки ден.

От нас се иска само едно. Живейте така, че всеки ден, всяка секунда да Го прославяте с делата си. Можем да прославяме и възхваляваме Всевишния с нашите постъпки, с добри и милостиви дела. Тогава той ще се погрижи за нас и нашите нужди.  За това, което е нужно за нашето спасение.

И пак от молитвата става ясно от какво имаме нужда. Ние не искаме злато или каквото и да е удоволствие. Говорим за насъщния хляб днес. А ще има ли утре? Не е известно. Затова се иска само хляб и само насъщен.

Но можем ли да искаме нещо от Бога, ако ние самите сме забравили за неговите заповеди? Естествено не.

Затова нека да преценяваме постъпките си много по-сериозно, да бъдем снизходителни с надеждата за подобно отношение към себе си. В крайна сметка ние сме незначителни и практически безсилни сами да устоим на изкушенията на дявола. Можем да победим порока само като се покаем пред Него и разчитаме на Неговата подкрепа и помощ.

Четейки молитвата „Отче наш“, прославяме Господа. Защото само той успя да разкрие напълно същността на учението на Исус Христос само в няколко реда.

Амин.

Advertisement