Тази чудесна молитва действа така бързо, че още след прочитане усещате промяна

Тази чудесна молитва действа така бързо, че още след прочитане усещате промяна
Източник: rawpixel.com

Само няколко думи – и ще се промените дори външно. Дори вашето външно поведение и външни действия ще бъдат правилни. Става въпрос за Иисусовата молитва, която всички знаем:

ГоСподи Исусе Христе,
Сине БОЖИЙ,
Помилуй мене грешния (Грешната)

В Иисусовата молитва, както във всяка друга молитва, несъмнено може да се замени „аз“ с „ние“. В това няма нищо страшно и забранено. Освен това е възможно мъжкият род да бъде заменен с женски, и тук Господ няма да осъди. Нормално е, естествено е, правилно е.

Ако говорим за Божиите заповеди, то Господ в молитвата „Отче наш“, е „НАШ“, не „МОЙ“, не твой, „наш“. Следователно трябва да се обръщате към него с „нааш“. И дай „нашия“ хляб, а не „моя“ насъщен хляб, дай „на нас“, а не „мен“, и остави „нашите“, а не „моите“ дългове „на нас, а не на мен“. Ето такава молитва е угодна на Бога .

Както е казал един съвременен свещеник: „Иисусовата молитва се дава на всички – и на монаси, и на миряни. Християнин е този, който винаги е с Христос и на това служи Иисусовата молитва – и в метрото, ​​и по заснежените улици, в магазина и на работа, сред приятели и сред врагове:

Иисусовата молитва е златна връзка със Спасителя. Тя ни спасява от отчаянието, не ни позволява да паднем в мислите си в бездната на светската празнота, но, като пламък на светилник, призовава към духовна бдителност и стоене пред Господа.

Обикновено умът ни е зает с най-безредни мисли, те скачат, сменят се една друга, не ни дават почивка; в сърцето – са същите хаотични чувства. Ако умът и сърцето не са заети с молитва, тогава в тях ще се зародят греховни мисли и чувства. Иисусовата молитва е лекарство за болна от страсти душа.

В Древния патерикон е дадено такова сравнение. Когато котелът се нагрява на огън, нито една муха с бактериите си няма да седне върху него. А когато котела изстине, около него тичат разни насекоми.

Така и душата, стоплена от молитва към Бога, е недостъпна за злото влияние на демоните. Душата се изкушава, когато изстине, когато угасне пламъкът на молитвата. А когато отново се молим, изкушенията се разсейват.

Всеки може да провери това от собствения си опит: в момент на скръб, когато проблемите са потискащи или сърцето е разкъсано от лоши мисли, струва си да започнете да се молите на Господ, да кажете Иисусовата молитва – и интензивността на мислите ще намалее.“

Advertisement