Стефановден е! Почитаме първомъченик Стефан, празнуват много имена

Свети-Стефан

27 декември е посветен на паметта на Свети архидякон Стефан. Той е първият християнин, загинал мъченически за Евангелието и любовта към Христос.

Първият християнски мъченик, архидякон Свети Стефан, е един от седемте апостоли, избрани от апостол Петър да помага на бедните и да проповядва християнството. Той е убит мъченически (с камъни) около 34 г. сл. Хр.

Светият мъченик произлиза от евреи, емигрирали извън Йерусалим. В старите времена евреите заминават за Гърция, така че е обичайно еврейските емигранти да се наричат ​​елинисти.

Стефан бил християнски първомъченик и пострадал за Христос на възраст около 30 години. Според Астерий това е „началото на мъчениците, учителят на страданието за Христос, основата на добрата изповед, защото преди Стефан никой не е проливал кръвта си за Евангелието“.

Изпълнен със Светия Дух, Свети Стефан смело проповядвал християнското учение и побеждавал в спорове юдейските законоучители.

Господ го надарил с дарба на чудотворство и гадаене по време на проповеди. Изпълнени със злоба и завист, първосвещениците започнли да разпространяват слухове, че Стефан уж хули Господа и Мойсей.

Веднъж фарисеите хванали великoмъченикa и го отвели във върховния еврейски съдебен орган – Синедриона.

Когато му обявили същността на обвиненията, той произнесъл пламенна реч, в която очертал историята на еврейския народ и смело изобличил евреите в преследването на пророците.

По време на речта свети Стефан внезапно вдигнал глава и видял как небето се разтваря и самият Исус Христос го слуша. Стефан информирал всички за това Тогава юдеите, запушили ушите си, се нахвърлили върху него, извлекли го вън от града и го убили с камъни, докато светият мъченик се молел за своите убийци.

Далеч, на възвишение, стояла Божията Майка със светия апостол Йоан Богослов и горещо се молела за мъченика. Преди смъртта си Стефан казал: „Господи Исусе, приеми моя дух, Господи, не им вменявай това в грях” и след това предал чистата си душа на Христос.

Тялото на свети първомъченик Стефан, оставено да бъде погълнато от зверовете, било взето тайно от известния еврейски учител Гамалиил със сина си Авив и погребано в имението му. Впоследствие и двамата повярвали в Христос и приели светото Кръщение.

Днес празнуват имен ден и необичайно много имена:

Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стойо, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоньо, 

Advertisement