Случаят „Йелоустоун“ или колко са важни вълците за природата

Случаят
Източник: Pixabay

Когато през 1995 г. четиринадесет вълка били пуснати на свобода в Национален парк Йелоустоун, учените нямали представа, че това драстично ще промени цялата екосистема на парка.

В парка нямало вълци в продължение на 70 години и през цялото това време там царували елени, които през годините на неконтролирано размножаване (всички усилия на хората да контролират популацията им не донесли успех) нанесли сериозни щети на местната флора.

Четиринадесетте вълка, разбира се, не могли да изядат всички елени, но ги накарали да внимават при избора на пасища и да избягват някои части на парка. По тези места растителността започна да се съживява.

За 6 години броят на дърветата се е увеличил 5 пъти. Появли се бобри, които имат нужда от дървета, за да строят язовири.

В затънтените води се появили ондатри, патици и риби. Вълците намалили популацията на чакалите, което довело до увеличаване на броя на зайците и мишките, което от своя страна привлече в парка ястреби, порове и лисици.

Мечки се появили в парка, защото успели да прогонят вълците от плячката им или да изядат остатъците им. В парка се е увеличил броят на горските плодове.

Но най-удивителното е, че вълците променили течението на реките. Коритата им се изправили и стабилизирали, ерозията на бреговете намаляла. Това се случило, защото влиянието на вълците върху елените довело до експлозивен растеж на дървета и трева по бреговете на реките, което довело до тяхното укрепване.

Самата география на парка се е променила и всичко това благодарение на четиринадесет вълка, пуснати там преди по-малко от 20 години.

Advertisement