„Ще ви дам знак, че има Бог и вечен живот…“ – каза преди смъртта си вярващият дядо

„Ще ви дам знак, че има Бог и вечен живот...“ – каза преди смъртта си вярващият дядо
Източник: Pixabay

Често се случва преди смъртта си човек да обещае по един или друг начин да „даде знак“, че съществува друг живот. И живите започват да чакат тези знаци, тълкувайки всяко неразбираемо явление като сигнал от починалия.

Материалистите са изключително скептични към подобни неща. Но въпреки това те съществуват.

Едно е, обаче, когато хората не са се разбрали точно какви знаци да очакват. Но съвсем друго е, когато човек е обещал конкретно явление и то се е случило.

Историята на вярващия дядо 

Ето един случай, за който чух… Един дядо, който пламенно вярвал в Бог, умирал. Тогава той казал на невярващото си семейство, че Бог съществува!

И също така казал, че след смъртта ще даде знак за това чрез старинен стенен часовник, който не бил работил дълго време и висял просто за красота на интериора.

На 40-тия ден роднините се събирали на трапеза, за да поменат дядото. Прочели молитва, въпреки че не били вярващи, но все пак искали да уважат волята на покойника. Горяла свещ.

А след края на молитвата мъртвият часовник ударил три пъти. И всички, които седяли на масата, започнали да се кръстят.

Аз лично знам за друг случай. Един съсед умря в нашето село, часовникът в къщата му спря в момента на смъртта му и никой повече не го пипна.

В тази история има две потвърждения. Не само че дядото обещал да даде знак чрез определен предмет – стенен часовник, но и че счупеният часовник започнал да работи, така че няма как поне малко да не се замислите…

Advertisement