Шофьор сте на червената кола. Кого трябва да пропуснете в тази ситуация?

Шофьор сте на червената кола. Кого трябва да пропуснете в тази ситуация?

Днес ще направим малко загрявка, която ще помогне да опресним знанията си за правилата за движение.

Подготвили сме ви въпрос с картинка, опции за отговор и допълнителен анализ на ситуацията.

Въпрос:

На кое превозно средство трябва да дадете предимство, намирайки се зад волана на червената кола?

Опции за отговор:

1) Само на трамваите

2) Само на камиона

3) Само на трамвай Б

4) Трябва да дадете предимство на всички

5) Не трябва да дадете предимство на никой

Приятели, бъдете максимално отговорни и внимателни, избирайки верния отговор.

Опитайте се да си представите себе си на шофьорското място на червената кола или на изпит по правилата за движение.

А сега да започнем нашия анализ.

На рисунката е показано нерегулирано X-образно кръстовище, където се срещат 4 превозни средства:

трамвай А завива наляво
трамвай Б – дясно
камион, който върви направо
червената кола също кара направо

Както виждаме, на кръстовището, освен светофари, няма знаци за предимство, което прави това кръстовище нерегулирано с равнозначни пътища.

За да разберем нашата ситуация, трябва да си припомним какво пише в правилника за движение по пътищата:

Чл. 103. На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство:1. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна. От същото правило се ръководят помежду си и водачите на релсовите пътни превозни средства;

2. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите пътни превозни средства независимо от посоката на движението им;

На такива кръстовища трамваят има предимство пред безрелсовите превозни средства, независимо от посоката на движение. Значи трамваите ще преминат първи.

Остава само да се реши дали е необходимо да се даде път на водача на камиона и тук всичко също е доста просто. Тук се прилага правилото за дясностоящия, значи шофьорът на камиона е длъжен да пропусне водача на червената кола.

Поздравяваме всички, които избраха вариант 1. 

Advertisement