Сбъдване на сънищата според числото от месеца

фантазия

За да запомните добре сънищата си, трябва всяка седмица да сменяте позицията на главата си, т.е. на всеки 7 дни да лягате с глава на онази страна, където по-рано са били краката ви. Сънищата преди разсъмване имат далеч по-голямо значение, отколкото съня в началото на нощта. Веднъж видян, сънят невинаги се оправдава и затова голямо значение трябва да се придава на сънища, които се повтарят до 3 пъти.

Сънищата обикновено се сбъдват в промеждутъка от следващия ден до девет месеца. На сънищата през деня в повечето случаи не бива да се придава значение и като цяло дневните сънища рядко се случват.

Сънищата от 20 часа вечерта до 24 часа през нощта се сбъдват след много продължително време, от 24 часа до 3 след полунощ – в продължение на 3 месеца, от 3 сутринта до разсъмване се случват много скоро.Пророческите сънища са присъщи за малцина и се случват много рядко, като не трябва да се отдава значение на всеки сън.

Не всички сънища се сбъдват еднакво. Вероятността от изпълнение на съня се определят от месечната дата, в която той е намерил място. В предложения календар може да откриете съответния ден, в който ви се е присънил сънят, и да видите вероятността за неговото сбъдване:

1-и. Сънят в този ден се изпълнява с точност и предзнаменува добро.

2-и. Сънят е напразен и не значи нищо.

3-и. Сънят е бързо изпълним.

4-и. Сънят няма да се сбъдне скоро.

5-и. Сънят има хубаво значение.

6-и. Сънят ще се сбъдне, но не скоро.

7-и. Сънят е щастлив, но не трябва да се разказва на никого за него.

8-и. Сънят води до сбъдване на желание.

9-и. Сънят ще се сбъдне и скоро обещава успех.

10-и. Сънят ще се сбъдне, но ще доведе до неприятности.

11-и. Сънят ще се сбъдне в продължение на 11 дни и ще донесе радост.

12-и. Сънят ще се изпълни бързо и благоприятно.

13-и Сънят води до неприятности.

14-и Сънят е неуспешен.

15-и Сънят ще се сбъдне скоро и е много благоприятен.

16-и Сънят няма да се сбъдне и няма никакво значение.

17-и Сънят обещава успех и ще се сбъдне в продължение на 20 дни.

18-и Сънят води до печалба и иновации.

19-и Сънят води до семейни проблеми.

20-и Сънят скоро ще се сбъдне.

21-и Сънят ще се сбъдне в продължение на 11 дни и ще донесе радост

22-и Сънят предупреждава за неприятности.

23-и Сънят скоро ще се сбъдне.

24-и Сънят е радостен и скоро ще се сбъдне.

25-и Сънят е лъжа и измама.

26-и Сънят е за удоволствия и забави.

27-и Сънят е безсмислен, безцветен и няма никакво значение.

28-и Сънят обещава някои трудности и ще се сбъдне в продължение на 30 дни.

29-и Сънят няма да се сбъдне.

30-и Сънят е фантастичен и невинаги и не скоро ще се сбъдне.

31-и Сънят е любовна победа и ще се сбъдне в течение на 15 дни.

Advertisement