Притча за бедната жена, която нямала достатъчно пари, за да нахрани децата си

Притча за бедната жена, която нямала достатъчно пари, за да нахрани децата си
Източник: Pxhere

Тя се обадила в радиото и оставила там молба към Бог за помощ.

Когато една бедна жена нямала достатъчно пари дори да нахрани децата си, тя се обадила на местното радио и оставила там апел към Бог за помощ.

Един от слушателите бил убеден атеист и решил да си достави удоволствие, като се подиграе с непознатата. Мъжът разбрал адреса й, обадил се на секретарката си и я инструктирал да купи скъпи продукти.

Момичето се върнало с най-добрите меса, сирена и сладкиши. Каква била изненадата й, когато шефът дал следната заповед: да се достави храната на адреса и ако жената попита кой е изпратил храната, да се каже, че е от дявола.

Когато секретарката донесла храната на непознатата, майката била толкова благодарна, че от очите й потекли сълзи. Тя не спирали да благодари на момичето.

Когато тръгнали да се сбогуват, секретарката попитала:

— Не искате ли да знаете кой е изпратил тези продукти?

На което жената отговорила:

— Не. Няма никакво значение, защото когато Бог повелява, дори дяволът се подчинява…

Advertisement