Предсказанията на Ванга за 2018 година

Уникалната българка беше надарена с невероятен дар, с който четеше бъдещето като отворена книга. Ванга остави огромно количество предсказания и днес можем да проверим доколко е била права.

Преди да преминем към предсказанията да кажем няколко думи за самата Ванга. Дарбата си получила през 1941 година. Това се случило в момент, когато получила привидение: видяла воин с древни одежди, който казал, че скоро започва война, която ще отнеме милиони животи.

Той също така й казал, че й е съдено да бъде проводник между живите и мъртвите и тя ще предсказва съдбата на всеки, който пожелае. Така Ванга станала знаменита пророчица.

При нея започнали да идват хора от цял свят: от най-обикновени до политици и хора на изкуството.

И така, какво предсказала Ванга за 2018 година?

Поява на нов вид транспорт

Пророчицата казала, че през 2018 година влакът ще се движи по жици, но не по асфалтиран път, а по въздух право към Слънцето. Този трактат може да се тълкува по следния начин: ще се появи нов вид транспорт, работещ изключително със слънчева енергия. Нещо подобно вече се тества в няколко страни.

Поява на нов вид гориво

За 2018 година Ванга предсказала окончателно спиране на добива на енергийни ресурси. На пръв поглед това изглежда парадоксално. Но ако погледнем на въпроса от друга гледна точка, може да видим, че вече се забелязва тенденция за намаляване цената на нефта.

Това на свой ред може да доведе до това, че просто ще стане неизгодно да се добива нефт. Земята ще започне да си отдъхва. Най-вероятно учените ще създадат нов източник на енергия, благодарение на който добивът на нефт ще стане нерентабилен.

Нов световен лидер

Пророчицата предсказала смяна на световния лидер: водещата роля ще бъде за Китай. Ще се случи преразпределяне на сферите на влияние между основните световни играчи. При това бившите лидери на световната арена ще експлоатират на сто процента тези, които са експлоатирали по-рано.

Природни катаклизми

Започвайки от 2018 година, през следващите 5 години планетата Земя ще се готви за смяна на своята орбита на движение, което ще доведе до голям брой природни катаклизми (земетресения, наводнения, изригвания на вулкани и т.н.)

Ванга предсказва възстановяване на планетата до своя първоначален вид. Пророчицата казва, че този процес ще завърши около 3000 година.

Създаване на еликсир на младостта

Днес е безсмислено да се предполага, че може да се появи нещо подобно, но ако си спомним с какви чудовищни темпове се развива науката и че днешните обичайни неща преди 10 години изглеждаха като раздел от фантастиката, то всичко е възможно.

Затова ако ако учените открият секрет за вечна младост или измислят нещо, което силно забавя стареенето, то ще се учудят само тези, които не вярват в силата на науката.

Advertisement