„Предай на дъщеря ми, че с мен в рая всичко е наред“. История от живота

небеса
Източник: Pixabay

История за странно съвпадение, която се случила с една позната. Предавам я от първо лице:

Майка ми си отиде от този свят. Не исках да повярвам, много тежко го преживях. На следващия ден имах интересен разговор. Обади се приятелка на майка ми, тя живееше в друг град. И тя ми се обади, защото сънувала майка ми и тя я помолила да ме потърси. 

Ето какво се случило. Когато приятелката на майката получила това известие, тя била легнала. Била полубудна, полузаспала, а майка ми се явила пред нея. Според приятелката била по халат. Точно този, който майка ми носеше напоследък. Приятелката на мама няма откъде да знае за него. Присънила й се и казала:

– Вера, моля те, обади се на дъщеря ми, кажи й, че всичко с мен е наред в рая и нека не се разстройва толкова силно.

Приятелката започнала да я разпитва как е тамм и какво има там …

– Вера, спри да говориш, обади се бързо. – отговорила майка ми.

Така тя ми се обади.

Атеистите обясняват подобни сънища с факта, че подсъзнанието на живите не пуска мъртвите, възпроизвежда техните образи в съня. Но в края на краищата тази приятелка точно описа майчинич халат, който тя няма как да види. Така че скептиците могат да си починат. Това не може да се обясни просто със случайност.

Advertisement