На всеки от нас са дадени само 16 хиляди и 200 дни. Молитва за живот, изпълнен с любов

На всеки от нас са дадени само 16 хиляди и 200 дни. Молитва за живот, изпълнен с любов
Източник: Unsplash

Да, толкова дни са отредени на всеки от нас. Ето защо трябва да направим живота си място на радост, светлина, молитви и любов.

– Ако погледнем назад и видим в  какво понякога прекарваме живота си: в спорове, кавги, разправии и т.н., тогава ще се ужасим: животът минава покрай нас.

Трябва да цените не само часовете, но дори и минутите щастие. Целият човешки живот е само двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет дни за 70 години.

От тази сума трябва да извадите ранното детство /неосъзнатото време/ и още една трета от живота, който преминава в сън. Оказват се приблизително 16 хиляди 200 дни!

Помислете само, понякога живеем един ден и не го забелязваме. Толкова малък е нашият земен живот… Не бива да отлагаш живота за по-късно.

Трябва да използвате всеки ден, за да се радвате на живота и да зарадвате любимите си хора, така че по-късно „да не ви е мъчително болезнено за безцелно преживените години“.

Свещеник Павел Гумеров

Или както е казал Кнут Хамсун: „Защото източникът и на радостите, и на скърбите ни е в самите нас.“

Молитвен текст за живот, изпълнен с любов и радост

Господи, благослови този ден от живота да стане един от поредицата дни, изпълнени с Твоите благословения, изпълнени с радост, красота, взаимно разбирателство с близките, тишина, бавност, благодарност и прошка. Моят живот е път, който свободно избирам ежедневно, ежечасно и нека той е в хармония с моята вяра и светлината на Божественото присъствие в сърцето ми.

Днес е нов ден на осъзнаване, разбиране и прошка. Избирам да живея с любов и щедрост, доброволно приемайки даровете на Божията любов и решен да бъда съ-творец на моя живот. Времето не е статично, животът ми продължава, аз се движа към това, което е важно за мен, което е светлина за мен и ориентир, което ме вдъхновява и изцелява. Отпускам се и се отварям насреща, моля се и спокойно приемам грижата, помощта, когато са ми нужни.

Днес е денят за мен, днес е денят на Промисъла за мен, днес избирам посоката на своя път и осъзнавам важността за мен на всяко мое желание, моя цел и моя ценност. Разбирам съдбата и достойнството си, ценя силата, която ми е дадена, с разум съм готов да следвам пътя на свободния избор и да знам за мъдростта, която е в мен. Днес е целият ми живот. Живея днес с радост, благодарност и молитва. Амин.

Advertisement