Молитва, която се казва на Голяма задушница

cyrkovni sveshti
Източник: Pixabay

Зимата завършва с Голяма задушница, наречена още Месопустна. Този ден се почита от вярващите, които се молят за душите на починали роднини и близки по време на специални служби в храмовете и църквите.

Голяма задушница няма фиксирана дата, а през 2023 година се пада на 18 февруари. На този ден могат да си спомнят своите близки и да се помолят за упокой на душите им.

Месопустна задушница е времето за възпоменание на всички православни, което означава, че на 18 февруари можете да се молите за душите на всички, които са починали.

Нааречена е Месопустна неслучайно: наближава Великият пост и вярващите влизат в него, отказвайки се от животинските продукти. Въздържанието помага да се очисти от негативизма и да устои на изкушенията, които оскверняват душата.

След посещение на черква е обичайно да се организират скромни вечери, на които се почитат починалите близки. Искрените молитви помагат на вярващите да се очистят от греховете и помагат на душите на починалите да се издигнат на небето.

Поменният ден рядко минава без посещение на гробищата, където също палят свещи и се молят на Господ.

Молитва за Голяма задушница

Голяма задушница не е време за тъга и скръб. На този ден вярващите се радват за душите на починалите, които се възнасят на небето, а също така прекарват време в покайни молитви. Те помагат да се осъзнае преходността на живота и наставляват да оставим истинския.

Ето една молитва, която можете да прочетете с чисто сърце днес:

„Господи Спасителю! Ти изкупи всички хора с кръвта си. С възкресението си чудно ни даряваш вечен живот. Упокой, Господи, душите на нашите близки, които напуснаха тленния свят и се възнесоха в Царството Небесно. Молим се и за всички напуснали телата си, да намерят вечен покой. За обикновените хора, за царете, духовниците, самоубийците и военните, праведните и заблудените. Спаси, Господи, техните светли души и ги възнеси при себе си в Царството Небесно. Възнасяме една единствена молитва и за душите на живите. Избави ги от страховете и пороците на душата, насочи ги по пътя на праведността и не забравяй грижите за тях до самия им край. Амин“.

Молитвите на всички, които се молят, се сливат в един поток и се чуват на Небето. В този велик ден душите на всички мъртви имат шанс да се възнесат при Господ Бог. Очистват се и душите на грешниците, волни и неволни. Молим се и за удавилите се, и за загиналите при злополука, и за убитите, за целия човешки род, защото няма разлика между хората – всички сме едно пред нашия Отец.

Advertisement