Молитва, която наистина помага. Чете се в най-трудния час

Исус Христос
Източник: Wikipedia

Когато се сблъскаме с проблеми и препятствия, земята сякаш се издърпва изпод краката ни. За да си върнете мира и надеждата, трябва да се обърнете към Бог.

Трудно е да се повярва, че Той ни чува, вижда и се грижи за нас – толкова малки и беззащитни. Но е така! Той има план за всеки от нас. Той никога няма да ни изостави. Библията казва:

„Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда“ (Еремия 29:11).

„Бъдете твърди и смели, не се страхувайте и не се ужасявайте; защото Господ твоят Бог е с теб, където и да отидеш” (Исус Навиев 1:9).

Ето една молитва, която ще помогне да се справите с душевния смут и вълнение. Прочетете я веднага щом попаднете в трудна ситуация.

Скъпи любящ Отец!

Идвам при Теб с болка в сърцето си. Толкова съм уморен, че ми е трудно да продължа по пътя си. Моля те, изцели ме и ще бъда изцелен, спаси ме и ще бъда спасен, викам към Теб в момент на слабост и страдание. Само теб славя и възхвалявам. Помогни ми да остана силен.

Ти си ме благославял неведнъж, дарявал си ми милостта Си. Ти си Бог, който прощава всичките ми грехове и изцелява всичките ми болести. Знам, че Ти си в състояние да излекуваш всички рани на моята изтерзана душа. Моля, докосни ме и ме направлявай. Аз съм пред теб.

Ти си моят Бог. Излекувай сърцето ми, паметта ми, чувствата ми. Изцели духа и тялото ми, душата ми и всичките ми рани. Позволи ми да се доближа до Теб. Благодаря Ти, Боже, че ме изцеляваш.

Ти си моят щит, мое убежище, моята защита. Дай ми сила да се боря с греха и изкушенията. Пази ме като зеницата на окото си. Благодаря, че си избрал мен. Благодаря ти за цялата благодат, която ми даваш.

Обичам те, Боже. Благодаря ти за живота, за всичко, което имам. В името на Исус Те моля – не ме оставяй, защити ме, изпълни ме с любов. Амин.

Имате семейни проблеми? Тогава прочетете тази молитва. Благодарение на нея всички семейни проблеми ще напуснат живота ви.

Advertisement