Кратка и много хубава молитва, която да казвате преди всяко начинание

мъж в храм
Източник: Pixabay

„Истина ви казвам, че каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето, и каквото изгубите на земята, ще бъде свободно на небето. Още веднъж ви казвам: ако двама от вас се споразумеят за нещо на земята, каквото поискат, ще бъде извършено за тях от Моя небесен Отец, защото, където двама или трима са събрани в Мое име, Аз съм между тях.“ Матей 18:18-20

Осъзнаваме ли силата, която имаме, когато се молим? Ако разбирахме това, щяхме да се молим повече в името на Исус. Нямаше да има такова нещо като съмнение, страх и безпокойство.

Ежедневната молитва може да благослови вас, вашето семейство и тези, за които се молите. Освен това може да донесе повече мир в живота ви.

В цялото Писание виждаме много примери за това, че Господ извършва чудеса в отговор на молитва. В старозаветните времена пророк Даниил бил хвърлен в рова с лъвове, защото отказал да спре да се моли. Когато той се молел на Бога в рова на лъвовете, се появили ангели и затворили устата на лъвовете.

Чрез ежедневна молитва можете също да преживеете лични чудеса като изцеление, мир и опрощаване на греховете.

Има една молитва, която се състои от само две думи, но може да я казвате преди всяко начинание.

Господи, благослови!

Това е и цялата молитва.

Advertisement