Днес е Успение Богородично. Молитвите към Дева Мария имат голяма сила:

Днес е Успение Богородично. Молитвите към Дева Мария имат голяма сила:

Успение на Пресвета Богородица е един от големите празници в чест на Пресвета и благочестива Дева Мария. Именно в този ден молитвите, отправени към Нея, придобиват сила. Божията Майка приживе придоби дара на застъпничеството пред Господа, като се молеше и просеше за всеки, който се нуждаеше от Нейното застъпничество.

Всяка година на 15 август християните у нас празнуват един величествен празник – деня на почит към Пресвета Богородица. Всеки вярващ знае, че Бог неуморно се бори със силите на злото, като дава на хората помощта на светиите, всеки от които има своя собствена роля.

Именно в деня на Успение Богородично набират сили молитвите, отправени към Нея. На този празник можем да се обърнем с молитва към Божията Майка, да изразим благодарност за Нейното благоволение, състрадание и грижа.

В крайна сметка Нейната помощ е незаменима и важна за всички православни християни, особено що се отнася до семейното благополучие, личното щастие и нуждата от небесно застъпничество.

Възнесение Богородично: значението на празника

Успение на Пресвета Богородица е истински чист и радостен празник, съдържащ огромен брой традиции и църковни основи.

Значението на празника е огромно. Повдига темата и разкрива въпроса за вечния живот, достъпен за нас като дар за праведно съществуване. Всеки вярващ знае, че смъртта е заслужена награда, която дава право на избавление от земния живот, пълен с изкушения и зло.

И пример за това е Богородица. Чиято съдба беше подложена на изпитание от смъртта на единствения й Син, който по-късно я възкреси в Царството Небесно на ръцете си.

Всеки ден, след разпъването на Христос, в молитви Дева Мария моли Господ за скромен дар: да напусне грешния свят, за да се събере със сина си и да получи вечен живот. Богородица не се страхувала от смъртта, тя я очаквала с упование. Към което се призовават всички, които живеят до днес. На този свят ние сме само гости, истинското щастие ни очаква на небето.

Три дни преди смъртта архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него.

Успение Богородично: църковни традиции на този ден

Желателно е да почетете паметта на Богородица със своето скромно посещение в Божия храм, оставяйки очернящите мисли пред прага на църквата. Нека вашата силна вяра, правда и надежда се възпеят в молитва към Пресвета Богородица.

Духовниците казват, че на този ден можете да поискате от Богородица каквото ви душа пожелае.

Просто вложете своята искреност и добродетел в молитвите си. Застъпничеството на Богородица обаче е свята награда. Божията Майка помага само на онези, които са верни на Нейния Син и не се скъпят на благодарствени думи. Благодарете на Господ за предписаните възможности, късмет и успех в светските дела и всичко ще ви бъде възнаградено тройно.

За какво да молимм Пресвета Богородица в деня на Нейното Успение

С възторг в сърцето и искреност в думите, човек може да разчита на помощта на Богородица, молейки се за Нейната защита, здраве, спокоен, премерен и щастлив живот.

Няма да е излишно, ако преди молитвата разкажете на Божията майка за всичките си тревоги, колебания и изпитания. Отворете душата си към благочестивата Дева и Тя няма да се отвърне от вас и от вашата молба, като се вслушва във всяка дума с най-дълбока чувствителност и любов.

Народната памет познава случаи на явяване на чудеса на хора, които се молят близо до иконите на Божията майка в деня на Нейното Успение. Богородица помага и със съвет, идвайки насън или изпращайки ангели на помощ. И наистина, на смъртния си одър, Приснодева се закле да остане помощник и утешител на всеки християнин.

Молитва за помощ и защита

Божията Майка още приживе получава Божието благословение и Му се доверява за всеки, който се нуждае от Нейното състрадание и закрила. Дева Мария беше удостоена с необикновено приближаване до Небесното Царство след Възнесението Си. Тя напусна света не само в името на благословената среща със Сина, но и за да защити грешните души с молитви пред Него.

Представяйки се на апостолите на третия ден след смъртта си, Богородица каза: „Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни и нощи!“

Дева Мария е живяла на земята и е наясно с всички съдебни дела, изпитания и премеждия на света. През живота си Тя понесла много болка и страдание. Затова хората се обръщат към Нея, виждайки в нея пример за истинска вяра и непокорство на злото.

Всяко грешна постъпака на земята й причинява болка, точно както нашите скърби намират състрадание в нейното сърце. Богородица няма да остави без внимание и с нейна помощ повече от един човек, който живее с любов в сърцето си към Господа. 

Молитва за защита

О, многоскръбна Майко Божия, Ти, Която превъзхождаш всички земни дъщери със Своята чистота и с множеството страдания, понесени от Тебе на земята!
Приеми нашите многоскръбни въздишки и ни запази под покрова на Твоята милост, Нямаме друго прибежище и друга усърдна ходатайка освен Теб. Но понеже имаш дръзновение пред Родения от Тебе, помогни ни и ни спаси с Твоите молитви, та безпрепятствено да достигнем Царството Небесно и да възпяваме там с всички светии Единия Бог в Троица сега и всякога, и във вечните векове. Амин!

Преблага моя Царице, надеждо моя Богородице, Закрилнице на сираците и Застъпнице на странниците. Радост на скърбящите и Покровителка на угнетяваните! Ти виждаш моята беда, Ти виждаш моята скръб. Помогни ми, понеже съм немощен; упъти ме, понеже съм странник. Ти знаеш моята неволя – избави ме, както Ти искаш. Защото нямам друга Помощница, ни Застъпница, ни блага Утешителка, освен Тебе, о, Божия Майко. Запази ме и ме покрий во веки веков. Амин!

ТРОПАР

Смекчи нашите зли сърца, Пресвета Богородице, премахни нападенията на тези, които ни ненавиждат, и избави душите ни от всякакво угнетение. Гледайки Твоя свят образ, ние се умиляваме на милосърдието Ти към нас, благоговеем пред понесените от Тебе страдания и целуваме Твоите рани, като се ужасяваме от нашите грехове, които подобно на стрели нараняват душата Ти.
Не допускай, о Милосърдна Майко, да погинем в ожесточение на сърцето си или от жестокосърдието на свои ближни, защото Ти наистина имаш дар да смекчаваш злите сърца.

Молитва към Богородица за помощ

„Пеем за Твоята милост, Пресвета Богородице! Не отвръщай от нашите молитви, но ни избави от беди и нещастия. Единствена Четяща и Пресвета Богородица Спаси ни! Ти, дълготърпелива Богородице, превъзхождаща във вярата и страданието всички живеещи на земята. Чуй и не ни оставяй в трудни моменти, запази ни под покрова на Твоята милост и състрадание. Само при Теб намираме прибежище и топло застъпничество в мрака на ада. Само Ти имаш позволение да се обърнеш към Твоя Син и да го молиш за нашето спасение и преминаване в Царството Небесно, където ще пеем и прославяме Твоя Син, Неговия Отец и Тебе, Владичица на света во веки веков. Амин.“

Advertisement