Днес е Месни заговезни или Неделя Месопустна. Ето с какво е важен този ден:

Страшният-съд
"Страшният съд". Картина на Виктор Васнецов. Wikipedia/Public domain

Днес настъпва третият от четирите подготвителни дни на Великия пост, наричан още Неделя Месопустна. Време е да разберем какво е посланието на този ден и към какво ни призовават днес църквата и Господ.

Какъв е смисълът на днешния ден

Това е много важен ден, тъй като днес в църквата ще се чете Евангелието за Страшния съд. Разказва се какво ще се случи в края на времето и на кръстопътя на временното и безкрайното. Накрая ще има Божий съд, по време на който праведните ще бъдат отделени от грешниците. Страшният съд ще бъде моментът, в който всеки ще получи заслуженото.

Страшният съд ще бъде времето, когато ще бъде твърде късно да се направи нещо добро, за да се заслужи любовта и милостта на Господа. Нито една човешка сълза няма да бъде посрещната със съчувствие.

Също така на този ден, по време на службата, е обичайно да се припомнят събитията, които ще трябва да предшестват Страшния съд. Става дума за Второто пришествие на Христос. Вторият път Исус ще дойде под формата на цар и победител на самата смърт.

Самите събития, предхождащи Страшния съд и Второто пришествие, също са описани в Божиите писания. Много духовници и православни мислители смятат, че вече живеем във време, когато са налице първите зачатъци на идването на дявола, който според Писанието трябва да се яви пред Господа, за да се опита да съблазни хората и да ги спечели негова страна.

Според пророчеството Господ ще отдели грешниците от праведните в миг на око. Праведните ще бъдат от дясната страна на Господа. Те ще го последват в Царството Му. Грешниците ще бъдат от лявата страна.

Христос ще им каже да отидат във вечния огън след дявола и неговите слуги, защото те не са го облекли, когато е бил без дрехи, не са му дали да да пие, когато умирал от жажда, и не са се погрижили за него, когато е бил болен.

В резултат на това грешниците ще попитат Господа как е трябвало да го направят, ако не са го видели такъв, на което той ще им отговори: „Ако не сте го направили за някой от хората, значи не сте го направили и за Мен.”

„А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.“

Ето защо в този ден е много важно да разберем, че живеем на тази земя, за да помогнем на нашия Господ, чиито страдания са олицетворени от страданията на другите хора.

Онези, които не проявяват доброта към своите братя и сестри, няма да бъдат угодни на Бога, защото те също не биха проявили доброта към него. В този ден е важно да намерите в сърцето си място, където се е скрила светлината на доброто и любовта.

Какво може да се прави и какво не се прави на този ден

Това е последният ден за ядене на месо преди Великия пост. Затова седмицата на Страшния съд се нарича още месна. През следващите дни все още ще може да се пие мляко, риба и всякакви други животински продукти, но не и месо.

Днес е препоръчително да се настроите положително и да се опитате честно да погледнете на себе си отвън, за да разберете в какво са били добри делата ви и къде сте действали не по божествен начин. Опитайте се да намерите сили в себе си, за да станете по-добри.

Advertisement