„Човек, ставай!“ Скърбяща маймунка дошла на погребението на своя приятел (видео)

В Батикалоа, Шри Ланка, маймуна дошла на погребението на мъж. Човекът дълги години хранел тази маймунка и бил неин добър приятел. Веднъж той я спасил от кучетата и след това тя започнала да идва при него от благодарност всеки ден.

Мъжът на име Раджан хранел маймунката, която идвала при него от гората в продължение на 8 години. Веднъж животното било нападната от кучета и мъжът успял да ги прогони.

След това приятелството между маймуната и човека само стана по-силно. Един ден, идвайки отново при своя приятел, маймуната не го срещнала на улицата. Влязла в къщата и видяла мъжа в ковчег.

Може би маймуната не е разбрала веднага какво се е случило с човека. Тъжната гостенка се опитала да събуди приятеля си и дори го целунала по челото.

Видеото станало популярно в интернет. Потребителите споделят, че тази история е най-доброто доказателство, че животните не са лишени от емоции, много подобни на човешките.

Advertisement