Босото момче стояло пред магазина и молело Бог да му подари обувки…

Босото момче стояло пред магазина и молело Бог да му подари обувки...
Изображение от freepik

До сълзи!

Целият скован от студа, пред витрината на магазина стояло босоного момче на около десет години. Той не извъртал очи от чифт топли ботуши на рафта. Изведнъж до него се приближила непозната жена и попитала:

– Малкият, здравей, какво гледаш така през стъклото с такъв интерес?

– Моля Бог да ми подари тези топли ботуши – леко смутено промълвило детето.

Отговорът на момчето поразил жената. След секунда тя хванала момчето за ръка и го повела със себе си към магазина. Там тя поискала от продавача да й донесе шест чифта хавлиени чорапи.

След това жената се поинтересувала могат ли да й донесат леген с топла вода и кърпа. Продавачът първоначално се учудил, но донесъл всичко на дамата, както тя пожелала.

Жената завела момчето в служебното помещение на магазина, измила краката на детето и ги изсушила с кърпата. След това му сложила единия от чифта чорапи, които по-рано донесъл продавачът, и започнала да подава на момчето ботушите, за да ги премери.

След като избрала подходящите ботуши, тя ги сложила на краката на момчето и помолила продавача да опакова останалите чорапи.

Излизайки от магазина, жената нежно погалила момчето по главата и се поинтересувала:

– Сега ти е по-добре, нали?

Момчето не успяло да отговори нищо на своята спасителка, само се усмихнал благодарно и кимнал. В този момент жената се приготвила да си ходи, но хлапето я докоснало плахо за ръцете, за да я спря. Със сълзи на очите той тихичко произнесъл:

– А Вие жената на Бог ли сте?

Advertisement