Ако видите подобно нещо, не се страхувайте и не викайте помощ!

Ако видите подобно нещо, не се страхувайте и не викайте помощ!

Това е важно! Моля, внимавайте и не убивайте пчелите!

Не се страхувайте, когато видите такова нещо, не търсете пожарникари или гражданска защита, не действайте, не убивайте!

Пчелите просто пътуват и ще останат тук само 24 часа. Не ги безпокойте, те няма да ви наранят. Ако искате да им помогнете, сложете върху им малка чинийка и им налейте малко захарна вода. Ще видите как се хранят, за да си възстановят енергията, за да продължат напред.

Всички трябва да защитим рояка от жужащи пътешественици, защото това е нашата застраховка за оцеляване. Ако те умрат, ние също умираме.

Без пчели на света няма да остане нито един човек …

Моля, внимавайте да не убиете пчелите!

Advertisement