Задача от интервю за работа: как да хванеш 100 птици, кацнали на дърво

Задача от интервю за работа: как да хванеш 100 птици, кацнали на дърво
Източник: Pexels

Често по време на интервюта за работа мениджърите проверяват мисленето на кандидатите с наглед необичайни задачи.

За много хора срещата с HR мениджъра е тревожна. Какви въпроси ще зададе специалистът? Дали ще се отнасят до професионални знания или до общи социални въпроси? Ще могат ли да преминете теста за интелигентност?

Обикновено с помощта на различни въпроси, работодателите не само оценяват опита и компетентността, но и тестват реактивното мислене на търсещите работа. Те препоръчват да не се ограничавате до шаблонни отговори. Използвайте вашите мисловни умения и креативност, за да излезете с отговор, който ще впечатли интервюиращия.

Запознайте се с Анна

Тази красива и стройна девойка завършила току-що колеж и като повечето абсолвенти веднага започнала да си търси работа. Заради доброто си академично представяне тя бързо получава покана за интервю в голяма компания.

Момичето сериозно се подготвяло за среща с мениджъра по персонала: тя проучила много документи, разгледала различни ситуации, които биха могли да станат тема на разговор. Въпреки това, при среща с мениджъра по човешки ресурси, тя била много изненадана да чуе въпрос, който изглежда нямал нищо общо с нея или позицията, за която кандидатства.

„На едно дърво има 100 птици, как да ги хванем всичките едновременно?“

Този въпрос накарал много кандидати да изпаднат в ступор за няколко секунди. Чувайки го, кандидатите не можели да разберат защо мениджърът го задал и как да отговорят на него.

Един мъж отговорил пръв. Той се изправил решително и казал: „На дървото има 100 птици. За да ги хвана едновременно, имам нужда от мрежа, която да хвърля върху дървот и бързо да събера птиците.“

Мениджърът задал допълнителен въпрос: „Сигурен ли сте, че можете да ги хванете всички? Птиците няма ли да реагират на подхода Ви? Мислите ли, че Вашата скорост е по-бърза от тази на птиците?“

Чувайки думите на интервюиращия, младият мъж се смутил, навел глава и не знаел какво да отговори. Той изглежда разбирал какъв ще бъде резултатът от интервюто.

Вторият отговор също не удовлетворил мениджъра

След няколко минути размисъл вторият кандидат също уверено се изправил, за да даде своя, както му се стори, правилен отговор: „Мисля, че е възможно да се третира дървото с газ, който ще обездвижи птиците. Няма да могат да отлетят и бързо ще ги прибера всички“.

Изглежда, че този отговор объркал дори опитния HR специалист. Когато чул отговора, той поклатил глава, като казал, че не е съгласен с такъв отговор: „Сигурни ли сте, че когато използвате химикали, птиците няма да пострадат и ще бъдат добре? Такива вещества замърсяват околната среда.“

Отговорът на Анна

Най-накрая дошъл ред на Анна да отговори на този труден въпрос от интервюто. Тя имла време да помисли върху отговора си и много уверено заяви: „Знам, че зададохте този въпрос с причина. За да хвана всичките сто птици в това дърво, ще взема фотоапарат и ще ги снимам всичките. По този начин мога лесно да „уловя“ цялото ято, без да се налага да поставям мрежи или да излагам птиците на газ, който трови околната среда.“

Мисленето й впечатлило мениджъра и момичето получило покана да заеме вакантната позиция, за учудване на други кандидати. И в това няма нищо изненадващо.

На интервюто работодателят получава първо впечатление от кандидата за позицията. За да получите работата, особено ако има няколко кандидати за нея, е важно да покажете превъзходството си над конкурентите. Покажете нивото на вашето мислене, вашата креативност и гъвкаво мислене.

Advertisement
Фейсбук коментари