Притча за майката и сина, която ще ви остави без думи…

стара-жена

След като починал баща му, синът дал старата си майка в хубав хоспис. Въпреки, че домът бил недалече, синът рядко идвал при майка си, и то все бързайки.

Веднъж му се обадили и казали, че майка му е в тежко състояние и не й остава много живот.

Когато мъжът влязъл в стаята майка му дишала едвам, едвам. С големи усилия обърнала глава към него и тихо промълвила:

– Защо си дошъл без яке? Кръстът ти е гол. Гладен ли си?

– Майко, остави сега това.

– Поръчай да сложат тук климатик, пердета. Да постелят една черга и да донесат един хладилник…

– Но, мамо, нужно ли е всичко това!

– Да, обезателно. Обещай ми, че ще го направиш!

– Но за какво са ти всички тези неща?

– На мен не ми трябват, аз си заминавам. Но мисля за теб, че когато твоите деца те докарат тук, няма да ти е добре…

Advertisement
Фейсбук коментари