Никога не варете една и съща вода няколко пъти

кипяща вода
Източник: youtube.com

Колко често поставяме чайника или каната, за да сварим вода и после забравяме за нея, защото е започнал любимият ни сериал или са се появили неотложни дела? А водата изстива и после ние я сваряваме отново. Но знаете ли какво се случва с водата при повторно кипене?

Независимо че това е много важа тема, мнозина я игнорират. Когато водата закипи, нейният състав се променя. И обикновено това носи само полза, защото от нея се изпаряват вредните летливи съединения. Точно затова преварената вода се смята за годна за пиене и безопасна.

Освен това, ако водата кипи твърде дълго или не кипи за първи път, то нейният химичен състав се променя към лошо. По този начин вместо да се изпарят, много опасни вещества се натрупват.

Към тях се отнасят арсен, нитрати и флуорид. Дори първоначално полезните минерали могат да станат вредни, ако се натрупа голямо количество, като например калциевите соли, които могат да доведат до образуване на камъни в бъбреците.

Вредното въздействие на водата върху човешкия организъм при повторно кипене:

1. Арсен

Световната здравна оранизация (СЗО) твърди, че „питейната вода представлява най-голяма заплаха за здравето на населението заради арсена“.

Въздействието на арсена върху организма може да доведе до интоксикация, която, в зависимост от силата на въздействието, може да доведе до сериозни последствия.

Потенциалните последствия от интоксикацията с арсен включват стомашно-чревни симптоми, диабет, периферна невропатия, заболявания на сърдечно-съдовата система, бъбречна дисфункция, кожни заболявания и дори рак.

2. Нитрати

Естествено, нитрати има във всичко на нашата планета: те се намират в почвата, водата и въздуха. Но ако това химично вещество се използва в качеството на хранителна добавка, например в месото, или ако е изложено на висока температура, какъвто е случаят с кипящата вода, то става много опасно.

Високите температури преобразуват нитратите в нитрозамини, които са канцерогенни вещества.

Нитратите са тясно свързани с различните видове рак, включително рак на яйчниците, нa дебелото черво, пикочния мехур, панкреаса, хранопровода и рака на стомаха, както и много други заболявания като левкемия и неходжкинов лимфом.

3. Флуор

По спорната тема за влиянието на флуора върху организма и присъствието му в питейната вода са проведени много изследвания. Но фактът си остава факт: влизащият в химичния състав на водата флуорид е потенциална опасност за вашето здраве.

По данни на Харвардския университет, които били получени след 27 изследвания, проведени за 22 години, въздействието на флуора води до неблагоприятни последствия по отношение на когнитивното развитие при децата.

Според резултатите от изследвания, публикувани в списание «Environment Health Sciences», флуорът в питейната вода води до намаляване на нивото на интелигентност при децата. В друг експеримент, проведен през 2013 г., се установява връзката между флуора и намаляването на раждаемостта при опитни мишки.

Advertisement
Фейсбук коментари